Subvencions de la Diputació de Girona 2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 30.022,00 € a l’Ajuntament de La Vajol per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

DESPESES D’INVERSIÓ

  • Rehabilitació edifici plaça major, 4 (30.022,00)

DESPESES CULTURALS

  • Contractació espectacles festes majors (5.298,00 €).

NOVES TECNOLOGIES

  • Material informàtic (591,46 €)

SECRETARIA INTERVENCIÓ

  • Despeses secretaria (7.499,97 €)

ACTUACIONS EN CAMINS MUNICIPALS

  • Neteja camins de la Vajol (900 €)

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2023.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – 6a fase Restauració de l’edifici de la Mina Canta 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 24.000 € a l’Ajuntament de La Vajol per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • Restauració de l’edifici Mina canta

Aquest ajut s’engloba dins el marc de l’Àrea de cultura, noves tecnologies, esports i benestar. (Proporcionat pel servei de monuments)


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –Fons extraordinari 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 20.382,18 € a l’Ajuntament de La Vajol per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • Impressora A3 color
  • Part rehabilitació Plaça Major

Aquest ajut s’engloba dins el marc d’assistència i cooperació a municipis 2023


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions per nevades 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 3.523,17,00 Euros a l’Ajuntament de La Vajol per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • Màquina escampadora de sal amb enganxament amb bola.

Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2023.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – CREACIÓ PÚBLICS PER LA CULTURA 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 3.000 € a l’Ajuntament de La Vajol per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

PUBLICACIÓ LLIBRE – La Vajol. Paisatge i història al segle XXI

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions de cooperació cultural per l’any 2023.