DATA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ

MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS EXCEPCIONAL, DE LES PLACES SUBJECTES A ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA VAJOL.-

Plaça de l’escala d’administració general, sub escala administració, del grup C1, Nivell 5, en règim laboral fix,corresponent al lloc de administració.

Podeu consultar en els document adjunts la llista definitiva d’admesos i exclosos  entre els aspirants que van presentar sol·licituds per participar a la convocatòria i el Decret pel qual es nomenen els membres del Tribunal.

S’ha fixat el dia 17 de gener de 2024 a les 10:30h

CONVOCATÒRIA