Història

La Vajol va passar uns dies de gran activitat política i fou seu, conjuntament, de la Presidència de la República i de la Presidència del Govern. La seva habitual tranquil·litat havia quedat trencada pels esdeveniments d’aquella època. El poble més petit de la comarca havia estat, paradoxalment, la capital de l’Estat Espanyol.

Exili a França

A quatre passos de La Vajol hi havia l’Estat Major, el Ministre d’Estat i el President de la Generalitat (a Agullana). El dia 1 de febrer de 1939 hi arribà el President de la República, Manuel Azaña.

Quatre dies després sortia cap a França. El dia abans havien tret de la Mina Canta (també dita mina d’en Negrin) els quadres del Museu del Prado, protegits per carrabiners i traslladats a la Societat de Nacions a Süissa.

El Mateix dia que Azaña traspassava la frontera, una hora després ho feia Lluís Companys i el President del Govern Basc Aguirre. Anaven a peu i a mig camí trobaren a Joan Negrin que baixava d’acomiadar al President de La República.