Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 173-0 Edicte: 7573 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Aprovaci贸 inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6574 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Retribucions i indemnitzacions als membres de la corporaci贸
Exercici: 2023 Bop: 147-0 Edicte: 6385 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 147-0 Edicte: 6353 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Exposici贸 p煤blica del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1028 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Informaci贸 p煤blica de l'expedient 1/2023 de modificaci贸 de cr猫dit del pressupost ordinari
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 800 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Aprovaci贸 definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 331 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria dels processos d'estabilitzaci贸 mitjan莽ant concurs de m猫rits al personal laboral
Exercici: 2023 Bop: 1-0 Edicte: 12074 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Aprovaci贸 inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament de La Vajol per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12079 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Aprovaci贸 definitiva dels expedients de modificacions de cr猫dit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10188 AJUNTAMENT DE LA VAJOL - Aprovaci贸 inicial de l'expedient 01/2022 de modificaci贸 de cr猫dits en el pressupost 2022