Centres de culte

Església parroquial de Sant Martí

Confessió catòlica. Adreça: Pl. de l’Església, s/n.

Misses concertades i puntuals.

Mossèn: Pere Lluís.