Cartipàs 2019-2023

Joaquim Morillo Mañas
Alcalde


Paquita Jaén Torres
Tinent Alcaldessa i regidora


Marta Alberich Angulo
Regidora